Înţelegeţi [dragi părinţi ] că moartea nu reprezintă sfârşitul vieţii. Dimpotrivă, este naştere, trecerea spre o viaţă nouă, minunată şi veşnică. Nu moartea este înspăimântătoare, ci doar despărţirea. Dar mulţumită acestei despărţiri pot să îmi dau seama, cu adevărat, cât de mult vă iubesc. Amintiţi-vă deci de întâlnirea noastră, aici pe pământ sau în lumea de dincolo. Dumnezeu cârmuieşte desfăşurarea lucrurilor după voia Sa, spre binele nostru. De aceea se cuvine să avem încredere în El şi să ne încredinţăm Lui, şi atunci El nu ne va părăsi, ci ne va mângâia.

(Fragment dintr-o scrisoare adresată de Sf. Mc. Alexander Schmorell părinţilor săi, mai 1943.)

Enjoy life!

Anunțuri